Vacature Voorzitter Centrummanagement Hart van Beuningen

Profielschets voorzitter Stichting Centrummanagement Hart van Beuningen.

Bovengenoemde stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het betreft een vrijwillige functie.

Belangstellenden voor deze functie mogen contact opnemen met Luc Beumer lid van het dagelijks bestuur. Dat kan per e-mail luc@lucbeumervastgoed.nl.

 

Belangrijk is dat de nieuwe kandidaat zich kan herkennen in onderstaande profielschets

• De voorzitter zal een binding moeten hebben met het dorp Beuningen

• Is verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen bestuursleden en de centrummanager

• Geeft leiding in samenwerking met de bestuursleden aan de centrummanager

• Functioneert als een onpartijdig voorzitter en zal het boegbeeld moeten zijn van het centrummanagement

• Vertegenwoordigt het CM in het bestuurlijk overleg met de gemeente samen met de centrummanager

• Geeft leiding aan het bestuur en zorgt voor duidelijke afspraken en bewaakt de processen en indien noodzakelijk haar of hem aanspreken op hun functioneren

• Is samen met de overige leden van het bestuur eindverantwoordelijk voor de geplande jaaractiviteiten

 

Gevraagde kwaliteiten van de voorzitter:

• Onafhankelijk

• Bruggenbouwer en verbindend zijn

• Affiniteit met Horeca Retail en Dienstverlening

• Communicatieve vaardig

• Bekend zijn met de overheid en zijn mensen, zoals college en ambtenaren

• Bestuurlijke ervaring

• Visie hebben op korte en lange termijn en daarmee beleidsmatig kunnen denken

• Kunnen delegeren

 

Terug naar overzicht